Her Yönüyle Alüminyum

Dünyamızda ki yer kabuğunun yaklaşık % 8,25 ini Alüminyum elementi işgal etmektedir. Doğada Oksijen ve Silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü element olup metaller sıralamasında dünyamızda en fazla bulunan metaldir.

Alüminyum elementi doğada; BOKSİT cevheri olarak bulunur. Kızıl bir kahverengiyi andıran bu cevher, topraktan çıkartıldıktan sonra önce Alümina daha sonra Alüminyum olarak proses görür. Dünyamızdaki BOKSİT cevheri rezervi yaklaşık 28 milyar Tondur. Her yıl ortalama 200 milyon ton Alüminyum için Boksit cevheri kullanılmaktadır. Bu veriler ışığında dünyamıza 140 yıl daha yetecek kadar  cevherimiz olduğunu söylemek mümkün.

Alüminyum Eldesi Geri Kazanım noktasında hiçbir özelliğini kaybetmeden defalarca geri dönüştürülebilir. Yeniden işleme enerji maliyeti % 80-85 civarlarında tasarruf sağlar. Geri dönüşüm kaybı da bir o kadar küçüktür. ( % 5 -% 10 ) Örnek verecek olursak 2015 yılında üretimde kullanılan alüminyumun ortalama % 30- % 33 ü Geri Dönüşümlü  Alüminyumdan elde edilmektedir. Alüminyumun geri kazanımında birincil alüminyum eldesine göre %90 daha az enerji kullanılır. Alüminyumun geri kazanımı sayesinde yılda 84 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş olur.

İLETİŞİM